Welkom bij InterimSearchGroup


De kracht van ISG

Het oog staat voor de zoektocht naar bewezen succes en de kleuren rood en oranje voor lef, resultaat en prestatie. Hiermee is de basis voor onze positie in de interim- en detacheringsmarkt gelegd. Om die positie kracht bij te zetten, werkt ISG met professionals die staan voor ondernemerschap. Ondernemerschap die nodig is om opdrachten op gebied van detachering en interim projecten succesvol te realiseren. De kracht van ISG wordt bepaald door de kracht van onze professionals. ISG kiest voor projecten waarbij de output maatgevend is voor de versterking van de concurrentiepositie van de opdrachtgever. De ISG professional wordt gedreven door het realiseren van die doelstelling en heeft in het verleden bewezen daar succesvol in te zijn.

"Een succesvol samenspel tussen opdrachtgever, professional en ISG!"